Печат

Владивосток става столица на Далекоизточния федерален окръг

Президентът на Русия Владимир Путин подкрепи инициативата на и.д. губернатора на Приморието Олег Кожемяко за преместване на столицата на Далекоизточния федерален окръг от Хабаровск във Владивосток и подписа съответното разпореждане. Един от мотивите на Приморските власти е, че Владивосток фактически вече е столица на Далечния изток, лидирайки по численост на населението, принос на регионалния брутен продукт, привличане на инвестиции. От икономическа гледна точка Владивосток реално е бизнес столица. 

Олег Кожемяко е уверен, че статутът на столица ще даде на града и на целия край нов стимул за развитие: „За жителите на Приморието това е възможност за перспективна кариера за младите хора, нови работни места. Това е възможност днес, тук и сега да се решават въпросите на федерално равнище. Безусловно статутът на административен център на федерален окръг означава допълнителни финансови средства, които ще дойдат във Владивосток”. А те ще отидат за ново качество на пътищата, достъпна високотехнологична медицинска помощ, възможност за качествено образование. 

Мотив в полза на Владивосток за столица е например и фактът, че тук се намират всички дипломатически представителства, т.е. Владивосток е по-привлекателен и от гледна точна на международното партньорство. Освен това големите компании ще могат да откриват свои офиси и представителства именно в столицата. А според експертите трябва да се помни, че икономическите решения в страната са тясно свързани с политическите. 

Във връзка с новия статут на Владивосток тук ще бъде изграден нов координационен орган на властта, съобщи за журналисти и.д. губернаторът Кожемяко: „Трябва да се създаде координационен орган, който да работи заедно с града и да отговаря за проектите, чието финансиране идва от бюджета на края, да съдейства за реализация на федералните програми и да следи паричните средства да стигат непосредствено до потребителя. Има много проблеми в града и ще ги решаваме съвместно”.