Печат

От първо лице

Дмитрий Медведев, премиер на РФ: По повод юбилея на Основния закон да страната премиерът публикува статия в сп. „Закон” под заглавие „25 години Конституция: баланс между свободата и отговорността”. Цитирайки премиера, медиите се фокусираха върху две теми: първо — Медведев е за неизменност на Основния закон, като допуска само „точкови” корекции. Той напомня, че като президент той е увеличил президентския мандат от 4 на 6 години; второ — премиерът пише, че руските съдилища трябва да играят водеща роля в защитата на правата на човека. „Конституцията определя не само структурата на държавната власт и основите на правната система, но и като цяло очертава границите на намесата на държавата в живота на обществото и на всеки отделен човек, провъзгласява и гарантира свободата на личността”, пише премиерът.

Валентина Матвиенко, председател на Съвета на федерацията: „Конституцията доказа своята значимост, важност и нито веднъж не е била подлагана на ерозия. Убедена съм, че няма никакви основания за промени в основните положения на Конституцията”, каза Матвиенко. По думите й Основният закон на страната е утвърдил ключови принципи за развитие на Русия като социална държава и вече 25 години нашата страна следва този базов принцип. Матвиенко напомни, че в Конституцията са били заложени новите основи на парламентаризма — появи се Федералното събрание, по нов начин започнаха да се избират регионалните парламенти. „Не виждам никакви сериозни основания в обозрима перспектива това да бъде преразгледано”. Но Конституцията е жив документ, поправки са внасяни през целия този четвърт век, без да засягат основополагащи принципи”. „Конституцията като фундамент, оставайки неизменна, осигурява устойчивостта на зданието, каквото се явява държавата”, подчерта Матвиенко. Според нея едно от основните достойнства на Конституцията е, че е утвърден федеративният характер на държавното устройство. 

Вячеслав Володин, председател на Държавната дума: „За 25 години в Думата са внесени 27 хиляди законопроекта, а тази седмица ще приемем 8-хилядния закон. „Приемането на конституцията и изборите за двете камари на Федералното събрание определиха пътя и приоритетите на развитието на Русия като силна, независима, демократична и правова държава”.

Ела Памфилова, председател на ЦИК: „Бих оставила Конституция в този й вид, смятам, че тя е прекрасна. Проблемът е всички да я знаят, да я уважават и да се научат да живеят в съответствие с Конституцията, по закон”. Според Памфилова „би могло да се направят някои „точкови” промени предвид динамиката на живота, но базовите позиции дават възможност за развитие”.